Burn-out behandeling

Wanneer is er sprake van een Burn-out?

 • Minder vertrouwen in jezelf en jouw capaciteiten
 • Cynisme
 • Uitputting

Zoals ook hieruit voort komt, is een symptoom die bij vrijwel iedereen terugkomt de vermoeidheid. Het teveel aan stress is het lichaam teveel geworden. Bijslapen helpt niet, het gevoel van vermoeidheid blijft bestaan. Naast deze symptomen heeft iemand met een burn-out wel zin om dingen te ondernemen, maar de persoon kan er de fut niet voor opbrengen.

 

Gedachten die iemand heeft die een burn-out heeft, zijn bijvoorbeeld:

 • angstgedachten als: er komt niets meer uit mijn handen; ik kan geen beslissingen meer nemen.
 • negatieve gedachten over zichzelf: ik kan niets, ik ben waardeloos.
 • achterdochtige gedachten zoals: alles wordt besloten zonder mij erbij te betrekken, alles gebeurt achter mijn rug om.
 • agressieve gedachten: ik haat mijn werk; waarom zou ik mijn best nog doen?
 • zelfopoffering gedachten: als niemand zich verantwoordelijk voelt voor dit werk, dan doe ik het wel.
 • perfectionistische gedachten: als ik een fout maak, is mijn baas niet tevreden en wordt ik ontslagen.

 

burn out behandeling

Burn-out behandeling

 • ik ga tijdens de behandeling samen met  jou op zoek naar de factoren  die ertoe hebben geleid dat er een burn-out is ontstaan. Dit doen wij door te onderzoeken wanneer er spanning en vermoeidheid optreedt bij jou: wanneer, hoe vaak en hoe erg?
 • jij kan bijvoorbeeld vaak gedachten hebben als ; ik moet hard werken, anders zijn anderen niet tevreden over mij.  Dit worden ook wel disfunctionele gedachten
 • naast het zoeken van factoren bij jou zelf, onderzoeken we ook jouw leefomgeving zoals jouw werk, jouw gezin en eventueel jouw relatie.
 • daarbij gaat het om dingen als; vaak overwerken, geen fijne werksfeer etc. Jij moet zelf leren om inspanningen te doseren en genoeg korte pauzes te nemen. Daarnaast moet jij ook leren  aan te voelen wanneer er teveel inspanning geleverd wordt. Dit wordt gedaan door verschillende ontspanningsoefeningen (lichaamsgericht). Daarnaast wordt er gezorgd voor natuurlijke ontspanning door bijvoorbeeld te wandelen. Dit wordt afgewisseld met inspanning.
 • wanneer de energiebalans weer aangevuld is, volgt er een toename van activiteiten. Hierbij is het belangrijk dat je niet teveel op jou neemt waardoor er teveel op jou afkomt. Belangrijk is om te gaan voelen wanneer er een grens bereikt is, en dat jij dat dan ook aangeeft.
 • ook wordt er tijdens de therapie gewerkt aan het geven van inzichten om het gedrag te veranderen .Negatieve en irreële gedachten moeten veranderd worden naar reële gedachten.
 • het is de bedoeling dat jij langzaam weer aan het werk gaat, Dit zorgt ervoor dat jij  tijdens jouw  herstelproces  weer leert om te gaan met de mogelijke druk van het werk. De kans op terugval wordt hierdoor kleiner. Bovendien, wanneer er sprake is van een terugval tijdens dit proces, kan dit direct opgevangen worden tijdens de therapie.
 • het komt vaak voor dat mensen die een burn-out hebben gehad, na een volledige terugkeer in het arbeidsproces een carrièreomslag maken. Pas wanneer de burn-out volledig achter de rug is kijken de ex-cliënten naar wat ze écht willen. Vaak is dit iets anders dan de baan die ze eerder hadden.

 

Intakegesprek en duur therapie

Hoe lang een behandeling voor individuele burn-out therapie of duurt verschilt per persoon en per situatie. Na het intakegesprek geef ik een voorlopige inschatting over de duur van de therapie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van therapie of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact met mij op.