Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy (EFT) richt zich op hechtingsvraagstukken in de partnerrelatie. Volgens deze therapie gaat achter elk relatieprobleem (elkaar verwijten, bekritiseren of contact vermijden) de behoefte aan diepe emotionele verbondenheid schuil.

Concrete voorbeelden van deze behoeften
• verlangen naar onvoorwaardelijke liefde
• verlangen naar veiligheid
• verlangen naar waardering en respect
• gezien en gehoord willen worden

Drie stappen

Met behulp van Emotionally Focused Therapy (EFT) kan ik u helpen om:
1. de interactiecirkel op te sporen waarin u verzeild bent geraakt;
2. de hechtingsbehoefte (het verlangen) te vinden dat achter het verwijt, de kritiek of het afhaken schuilt; en
3. u een nieuwe manier van kijken en reageren te leren, zodat de relatie hersteld kan worden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van therapie of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact met mij op.