Tarieven en vergoedingen

Bekijk hier de tarieven van Praktijk voor Vitaliteit

Intakegesprek 60 minuten € 77,50
Individuele therapie 60 minuten € 77,50
Relatietherapie 75  minuten € 99,95

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief btw voor relatietherapie. Individuele therapie is vrijgesteld van btw.
Omdat ik vind dat ook mensen met een minimuminkomen recht hebben op goede therapie, kunt u dit met mij bespreekbaar maken. We kunnen dan kijken naar een eventueel aangepast tarief.

Afmelden en betalingen

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.
Na afloop van het consult ontvangt u een factuur, die u ter plekke kunt betalen. Er is uiteraard een mogelijkheid om met de pin te betalen.
Wanneer uw zorgverzekeraar therapie vergoedt, stuurt u na betaling de factuur door.

Vergoeding door zorgverzekering

Vanuit de aanvullende verzekering vergoeden veel zorgverzekeraars Gestalttherapie gedeeltelijk. De vergoeding valt onder de noemer ‘alternatieve/complementaire geneeswijzen’. De therapie wordt niet afgetrokken van uw eigen risico. Raadpleeg voor meer informatie uw zorgverzekeraar of check Zorgwijzer.nl.

Privacy en kwaliteitsborging

Ik ben gebonden aan ethische codes van verschillende beroepsverenigingen, die verplichten het besprokene onder beroepsgeheim
vertrouwelijk te behandelen. Zonder uw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals de huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan u vragen. Indien u een klacht heeft, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Komen we daar samen niet uit dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT.

Therapie

Hoe lang de therapie duurt is per situatie verschillend. Na het intakegesprek geef ik een voorlopige inschatting over de duur van de therapie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van therapie of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact met mij op.