Tarieven en vergoedingen

Bekijk hier de tarieven van Praktijk voor Vitaliteit

Intakegesprek 60 minuten € 77,50
Individuele therapie 60 minuten € 77,50
Relatietherapie 75  minuten € 99,95

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief btw voor relatietherapie. Intake gesprek en individuele therapie zijn vrijgesteld van btw.
Omdat ik vind dat ook mensen met een minimuminkomen recht hebben op goede therapie, kunt u dit met mij bespreekbaar maken. We kunnen dan kijken naar een eventueel aangepast tarief.

Afmelden en betalingen

Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.
Na afloop van het consult ontvangt u een factuur, die u ter plekke kunt betalen. Er is uiteraard een mogelijkheid om met de pin te betalen.
Wanneer uw zorgverzekeraar therapie vergoedt, stuurt u na betaling de factuur door.

Vergoeding door zorgverzekering

Veel zorgverzekeraars vergoeden gestalttherapie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve – complementaire geneeswijzen. De behandeling wordt niet afgetrokken van het eigen risico van € 385, omdat het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Raadpleeg voor meer informatie uw zorgverzekeraar.

Gestalttherapie wordt soms ook vergoed onder de noemer psychosociale hulpverlening/natuurgeneeskunde. Neem hiervoor contact op met de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over vergoedingen door zorgverzekeraars kunt u ook terecht op de website van de Zorgwijzer.nl.

Privacy en kwaliteitsborging

Ik ben gebonden aan ethische codes van verschillende beroepsverenigingen, die verplichten het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen. Gedurende het verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. De wettelijke plicht is opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat, naast het verloop van de therapie, aantekeningen over welzijn en gezondheid. De gegevens blijven 20 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist. Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen en zal derhalve zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens. Verder draag ik zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier. Meer details over de borging van privacy staan in het privacydocument die na het intake gesprek wordt overhandigd. Zonder uw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals de huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan u vragen. Indien u een klacht heeft, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Komen we daar samen niet uit dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT. Een andere optie is dat u, in het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz), een procedure kunt starten bij het SCAG.

Therapie

Hoe lang de therapie duurt is per situatie verschillend. Na het intakegesprek geef ik een voorlopige inschatting over de duur van de therapie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van therapie of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact met mij op.