Gestalttherapie

Gestalttherapie

De Gestalttherapie wordt ook wel de therapie van het contact genoemd. Contact met uzelf en/of anderen. Het doel van de therapie is de blokkades in dit contact op te heffen die uw persoonlijke groei verhinderen. Zo kan het contact weer hersteld worden. Gestalttherapie is voor mij een waardevolle aanvulling bij het herstellen van het evenwicht in de zorg voor uzelf en die voor de ander. De therapie legt het accent op wat u zelf kunt doen om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. De Gestalttherapie wil de mens niet veranderen, maar juist meer zichzelf laten worden.

De theorie achter de Gestalttherapie

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor een mens als zuurstof en water. De mens is onderdeel van een groter geheel, zoals de relatie met zijn of haar partner, gezin, familie, vrienden, collega’s etcetera. Volgens de Gestalttheorie ervaart de mens psychische problemen wanneer het contact met zijn naasten (en/of zichzelf) verstoord is en hij niet in staat is om dit te herstellen. De Gestalttherapie richt de aandacht vooral op wat de zintuigen waarnemen en wat er lijfelijk ervaren wordt.  Er wordt stilgestaan bij de betekenis hiervan. Omdat deze de weg kan wijzen naar wat iemand ten diepste nodig heeft om de omgang met zichzelf of zijn medemens te versoepelen.

Problemen oplossen met Gestalttherapie

Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid om gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Voor de volgende situaties/problemen kunt u bij mij in mijn Praktijk voor Vitaliteit terecht:

• relatieproblemen, huwelijksproblemen
• eenzaamheid, onzekerheid
• omgaan met emoties, het uiten van emoties
• intimiteit, veiligheid en kwetsbaarheid
• angst- en/of spanningsklachten
• bindingsangst of verlatingsangst
• rouw- en verliesverwerking
• depressieve klachten en lusteloosheid, stress en burn-out
• lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
• zingevingsvragen
• opvoedingsproblemen, problemen binnen een gezin

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van therapie of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact met mij op.